Kommitter

Kommittéer


Styrelsen är uppdelad i fem olika kommittéer:


Medlemskommittén


Stipendiekommittén


Ekonomikommittén


Evenemangskommittén


Kulturkommittén


klicka på respektive kommitté i menyn ovan.