Stipendiekommittén

Stipendiekommittén


Stipendiekommitténs uppgift är att se till att stipendier och bidrag som delas ut från stiftelserna Tham och Tamms Arv- & Gåvofond samt från Tham och Tamms Fond sker på ett riktigt sätt vad gäller testators vilja och för stiftelser gällande regelverk.


Kan jag söka stipendium?

 • Ansökningsperiod för att söka stipendium är 15 september – 15 oktober
 • Stipendium delas ut för eftergymnasiala studier (helår eller halvår) i Sverige eller utomlands.
 • Stipendier delas ut till den som är född, gift eller adopterad Tham eller Tamm.
 • De kan också delas ut till barn till den som är född Tham eller Tamm.
 • Till släktingar i rakt nedstigande led till Fredrik August Sebastian Tham delas stipendier/bidrag ut ur Maria S Lilliecreutz´ fond. Villkoren innebär att stipendium ur den fonden kan ges till andra än de som är födda, gifta eller adopterade Tham eller Tamm eller barn till de som är födda Tham eller Tamm


Kan jag söka understöd/bidrag?

 • Ekonomiskt understöd/bidrag delas ut till ekonomiskt behövande med Kronofogdens föreskrifter vad gäller förbehållsbelopp som riktmärke. Understöd utgår för att överbrygga tillfälliga ekonomiska besvärligheter och under ett begränsat antal år.
 • Understöd delas ut till den som är född, gift eller adopterad Tham eller Tamm.
 • De kan också delas ut till barn till den som är född Tham eller Tamm.
 • Till släktingar i rakt nedstigande led till Fredrik August Sebastian Tham delas stipendier/bidrag ut ur Maria S Lilliecreutz´ fond. Villkoren innebär att stipendium ur den fonden kan ges till andra än de som är födda, gifta eller adopterade Tham eller Tamm eller barn till de som är födda Tham eller Tamm


Hur söker jag?

 • Ansökan fylls i digitalt. Ansökan ska vara kommittén tillhanda senast den 15 oktober varje år.

 • I ansökan studera checklistan för stipendier alternativt bidrag, där framgår vilka uppgifter och underlag vi behöver för att kunna behandla ansökan. Var noga med att kontrollera att ansökan är komplett ifylld, var särskilt noga med att kontrollera att kontouppgifterna är fullständiga. Vid felaktig eller ofullständig ansökan, kan vi inte betala ut stipendiet eller understödet/bidraget.


Gå till ansökan för understöd/bidrag

Gå till ansökan för stipendiumNär vet jag om ansökan beviljats?

Beslut om stipendium eller understöd/bidrag fattas av släktföreningens styrelse under december månad. Sökande får därefter meddelande om ansökan beviljats eller avslagits. Beviljade bidrag och stipendier betalas ut under första kvartalet nästkommande år.

 


 

Stipendiekommittén består av:

 

Claës Tamm

Fabian Tamm


Vid frågor vänligen maila via adress: stipendier@tham-tamm.se