Kulturkommittén

Kulturkommittén


Kommittén behandlar kulturfrågor med anknytning till släkten. Det kan t. ex. gälla stöd/distribution av skrifter om eller av släktmedlemmar. Vi tar med glädje emot förslag på sådant som du tycker borde dokumenteras eller handhas på annat sätt och som är av allmänt intresse för släkten.Vi hanterar också släktens arkiv. Även icke släktmedlemmar kan få åtkomst till arkivet i sällskap med någon från kulturkommittén.


Se vidare separat sida för Arkivet.


Kulturkommittén består av:   

Sebastian Tham                                           

Henrik Tamm