Tidigare ordföranden

Namn     

 


Vollrath Henrik Sebastian Tham


Gustaf "Gösta" Tamm


Henric Sebastian Tamm


Claes Fabian Tamm


Viking Sebastian H:son Tamm


Olof Filip Sebastian Tamm


Gustaf Sebastian Tham


Karl Edvard Sebastian Tham


Claes Per Adolf Tamm


Claes Otto Hugo Tamm


Casper Michael Sebastian Tamm      


Carl Vilhelm Alexander Tham 

Tidsperiod1917-27 +  1933-42


1927-1930


1930-1933


1942-1948


1948-1954


1954-57 + 1963-1969


1957-1963


1969-1972


1972-1990


1990-2004


2004-2014


2014-

Total tid17 år


3 år


3 år


6 år


6 år


9 år


6 år


3 år


18 år


14 år


10 år

Vollrath Henrik Sebastian Tham

Henric Sebastian Tamm

Viking Sebastian Henricsson Tamm

Gustaf "Gösta" Tamm

Claes Fabian Tamm

Olof Filip Sebastian Tamm