Styrelsen & Valberedning

Styrelsen


Styrelsens sammansättning för perioden 2020 - 2023 är:


Johan Tamm (ordförande)

Vibeke Tham

Fabian Tamm

Claës Tamm

Sebastian L. A. Tham

E. I. W. Sebastian Tham

Henrik Tamm


Valberedningen


Valberedningens sammansättning för perioden 2020 - 2023 är:


Johan Tamm

Nils Tamm

Alexander Tham