Styrelsen

Styrelsen


Styrelsens sammansättning för perioden 2017 - 2020 är:


C V Alexander Tham (ordförande)

Vibeke Tham

C Fabian W S Tamm

Claës P S Tamm

Sebastian L A Tham

P C Nils J Tamm

Sebastian I Tham

Christoffer Tham


Bakre raden från vänster: Fabian Tamm, Sebastian Tham och Sebastian Tham

Främre raden: Christoffer Tham,  Alexander Tham, Vibeke Tham och Nils Tamm

Saknas på bilden: Claës Tamm

Styrelsen 2017 - 2020