Historia

Släktföreningens historia


Släktföreningen Tham och Tamm konstituerades den 20 maj 1919. Det första initiativet till bildande av en "Släktförening"  togs redan 1912 av Per Adolf Tamms sonson Carl Vollrath Tamm efter en bolagsstämma med Österby Bruk. Betydelsen af en dylik släktförening kan ju vara omtvistad - skriver Carl i sin rundskrivelse september 1912 och det blev den eftersom Carl menat att föreningen endast skulle omfatta Tamm-grenen. 


Olyckligtvis avled han året efter i 65 års ålder. Initiativet hade emellertid slagit rot och något år före första världskriget hade Gösta Tamm och Henrik Sebastian Tamm, båda i 45-årsåldern, tagit kontakt med jämnårige Vollrath Henrik Sebastian Tham för att organisera en släktförening för både Tham och Tamm. 


Dessa tre mäktiga herrar - den förste statsråd, den andre bankdirektör, och den tredje verkställande direktören i Bergvik Ala, drog upp de första riktlinjerna för släktföreningens verksamhet. Det blev också dessa tre, som tillsköt startkapitalet till Släktföreningen Tham och Tamm vid det första konstituerande Släktmötet den 20 maj 1919. 


Det andra släktmötet hölls våren 1921 förmodligen i Söderhamn hos ordföranden Vollrath Tham. Sedan dess har släktmöten hållits vart tredje år och den 8 november 2014 hölls det 33: e Släktmötet påRiddarhuset i Stockholm. De flesta har hållits på Riddarhuset men även på andra ställen i Stockholm och Göteborg, på Fånö och Österby bruk.