Arkiv

Arkiv


Tham och Tamms släktarkiv finns i Riddarhusets källare i Stockholm. Det skapades vid 1920-talets slut på iniativ av den då nybildade släktföreningen. Huvuddelen av arkivet bestod då, som nu, av arkivalier från Österby bruks arkiv. Senare på 1930-talet tillkom handlingar av motsvarande slag från Gimo bruksarkiv. I arkivet förvaras också andra dokument som brev, testamenten m.m. och skrifter skrivna av/om släktmedlemmar som donerats till släktföreningen. En översiktlig inventarieförteckning finner du nedan.


Om du vill besöka arkivet kontaktar du kulturkommittén.


Översiktlig inventarieförteckning från 2004 finns nedan. Kulturkommittén arbetar med att uppdatera förteckningen vilken kommer att läggas ut under våren.