Nils Tamm


Nils Tamm


Nils Tamm föddes den 20 juni 1876 på Ådö slott i Lossa socken i Uppland, som den yngste av fyra bröder. Nils föräldrar var brukspatron Pehr Gustaf Tamm och dennes andra hustru Ebba Gussander.

 

Nils växte upp i en ekonomiskt välbärgad industri- och jordägarfamilj där sönerna förväntades följa i sina fäders fotspår. Det faktum att han hade tre äldre bröder gjorde sannolikt, att Nils fick betydligt större frihet och kunde ägna sig åt sina egna intressen i högre grad än vad som var brukligt. Han kom tidigt att intressera sig för såväl konst och friluftsliv som naturvetenskap och teknik.

 

Efter avklarad studentexamen, år 1895, började Nils studera matematik och astronomi vid Uppsala universitet. Intressen som han skulle behålla livet ut, men redan efter några år i Uppsala tog konstdrömmarna över. Han ansökte och kom in vid konstakademin i Stockholm där han studerade under åren 1899-1905. Nils målade främst landskapsmotiv och belönades med hertigens medalj för sin naturtrogna skildring ”Islossning” 1903. Kort därefter fördjupade han studierna genom att flytta utomlands och studera konst i såväl Frankrike som Italien.

 

Barndomshemmet, Ådö Säteri, var när Nils växte upp en stor egendom som sträckte sig från Lagöns södra udde, ända bort till det som idag är Bro-Bålsta golfbana. Fadern delade 1907 upp säteriet i fyra delar och gav till sina söner innan själv flyttade in med sin tredje hustru på den då nybyggda herrgården Elsabo i östra Småland. Äldste sonen Claes fick Ådö slott, Henric fick gården Lindormsnäs på Drakudden, Casper fick Säbyholm och Nils fick Kvistaberg.

 

I samband med att Nils ärvde Kvistaberg flyttade han permanent hem till Sverige och valde att bosätta sig på sin nya egendom 1909. Det är också från området kring Kvistaberg som Nils hämtat de flesta av sina många landskapsmotiv. Hans intresse för astronomi blommade samtidigt upp på nytt och under åren 1918-1919 byggde han ett eget astronomiskt observatorium(Kvistabergs observatorium). Inte långt efteråt var Nils med och grundande det Svenska astronomiska sällskapet 1919. Han kom särskilt att studera variabla stjärnor och planeten mars, och blev slutligen världsberömd för sina upptäckter av ett antal novor under 1920- och 1930-talet, där en fick det stolta namnet ”Tammska novan”. Han invaldes, som ett tecken på sina internationellt erkända meriter, som medlem i den internationella astronomiska unionen 1938.

 

Nils Tamm är mest berömd som konstnär och amatörastronom, men hade dock åtskilliga andra aktiva intressen. Han var till exempel en stor understödjare av scoutrörelsen och lät bygga flera scoutstugor på sina ägor. Han blev även, som en av de första svenskarna känd av världens radioamatörer genom sina många radiokontakter via sin egenbyggda radioutrustning. Johan Tamm(brorsons son) minns besöken hos ”farbror Nisse” samt hur den då ålderstigna mannen såg ut som en trollkarl med sitt varma och pillemariska leende och sin stjärn- och månutsmyckade rökrock. Och en trollkarl var Nils Tamm på många sätt. Han fick inga egna barn och gifte sig aldrig men hade genom livet en nära och kär relation till sin familj och ett brinnande intresse för allmännyttan. När Nils storebror Casper tragiskt gick bort i förtid (1930) tog Nils hand om en av dennes söner och lät honom bo i vaktmästarbostaden.

 

Kvistabergs observatorium donerade Nils till Uppsala universitet tillsammans med lantegendomen och en stor penningsumma 1944. Han tilläts bo kvar fram till sin död 1957 och hans urna murades då, efter egen önskan, in i observatoriets vägg.

 

Genom åren fick han ett flertal utmärkelser där särskilt riddare av Nordstjärneorden (1936), kommendör av Vasaorden (1949) och hedersdoktorat vid Uppsala universitet (1944) gladde honom mycket och bör nämnas. I samband med projektet The Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets (UESAC) 1992-1993 namngavs en av asteroiderna till Nils Tamms minne. 7833 NilsTamm svävar alltjämt runt i galaxen ovanför våra huvuden och finare minne än så tror jag inte att farbror Nisse – släktens trollkarl – kunde ha fått.

 

 

Nils Tamm (brorsons sonson)