Släktmöte 2017

Släktmötet 2017


Släktmötet 2017, samt efterföljande släktfest, ägde rum på Riddarhuset i Stockholm den 25 november.

Släktföreningen Tham & Tamm har som tradition att avhålla släktmöten vart tredje år. Vissa år har vi valt en plats en plats med anknytning till någon i släkten, i historisk tid eller nutid. Det senaste släktmötet var på Riddarhuset i Stockholm, och släktföreningen firade för oss, en viktig händelse. Det är 300 år (24/8 1716) sedan Sebastian Tham adlades av Karl XII.


I november 2017 samlades medlemmar, som genom födelse eller gifte, tillhör de introducerade ätterna 1508 Tham eller 395 Tamm, i lantmarskalksalen. Där hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Styrelsen har under mandatperioden, utöver arbetet med stipendier, understöd och förvaltning av släktföreningens ekonomi, bland annat bidragit till framtagandet av ett nytt släktträd samt fortsatt utvecklande av hemsidan (www.tham-tamm.se). Vi har även byggt upp en portfölj av biografier över släktprofiler samt publicering av en skrift, avseende nobilisering av vår anfader Sebastian Tham (1666–1729). Styrelsen har som brukligt besvarat frågor från släkt och allmänhet samt lämnat underlag för en levnadsteckning över Elisabeth Cronström (1688–1771). Hon var Sebastians tredje hustru och födde tio barn. Fyra dog i späd ålder medan sex barn nådde myndig ålder.


Efter släktmötesförhandlingarna intog 135 medlemmar en fantastiskt välkomponerad middag bestående av hummersoppa, hjortytterfilé samt rabarberkompott med chokladbakelse med båda vapnen på som sockeroblat. Under middagen höll historikern David Lindén ett intressant föredrag om adelns historia. Basic Big Band, en orkester om tjugo personer, bjöd sedan upp till dans till efter midnatt.


Den 28 november 2020 slår Riddarhuset återigen upp dörrarna för släktföreningens medlemmar för nytt trevligt släktmöte.

Vibeke Tham, vice ordförande