Hem

Tham & TammVälkommen till Släktföreningens Tham & Tamms hemsida. Informationen på dessa sidor beskriver föreningen och är till för föreningens medlemmar. Här presenterar vi föreningens olika verksamheter, vad de innebär och vilka släktingar som ansvarar för respektive verksamhet.


Exempelvis redovisar vi våra stipendier som studerande medlemmar av släkten kan söka för ett bra tillskott till studielånen. Vi redovisar också de möjligheter vi har att bevilja tillfälliga understöd till medlemmar som hamnar i ekonomiskt trångomål. Vidare finns en förteckning över allt material som ingår i släktens arkiv på Riddarhuset. Arkivet innehåller många intressanta historiska dokument relaterade till vår släkt.


Möjligheten att söka stipendium och bidrag öppnar igen 15 september 2021 till den 15 oktober 2021. 


Aktuellt


Styrelsen välkomnar Er till Släktmöte på Riddarhuset lördagen den 25 november 20232017 års stamträd för ätterna Tham och Tamm


Stamträdet har utarbetats av konstnären Erik Lindmark i akvarell och har formgetts i traditionell stil. Det tryckta formatet är [100 x 70] cm och trycks på papper av Fineart-kvalitet. Priset är 600 kronor per styck plus portokostnad. Vid samtida beställning är dock priset 450 kronor per styck för tillkommande träd.

 

Finns att beställa på kultur@tham-tamm.se. Vänligen ange NAMN, POSTADRESS SAMT ANTAL BESTÄLLDA TRÄD.

 

I försändelsen kommer det att finnas uppgift om det belopp som vid mottagandet skall sättas in på Släktföreningens konto. Vänligen observera att leveranstiden inte kan garanteras men sker så snabbt omständigheterna medger.


.