Ekonomikommittén

Ekonomikommittén


Ekonomikommitténs uppgift är att se till att förvaltningen av det kapital som finns i stiftelserna Tham och Tamms Arv- & Gåvofond samt i Tham och Tamms Fond sker på ett riktigt sätt vad gäller testators vilja, för stiftelser gällande regelverk samt med högsta möjliga ekonomiska utbyte för destinatärkretsen.


Placeringsstrategin för stiftelsernas kapital kan rubriceras som försiktig och med viljan att kunna ge stipendiater och andra mottagare ett tillförlitligt, penningvärdesäkrat bidrag under den tid bidraget ges. Den löpande förvaltningen handhas sedan i maj 2008 av Ålandsbanken efter en upphandling genomförd under våren 2007.


Ekonomikommittén består av 


Johan Tamm

E. I. W. Sebastian Tham

Claës Tamm