Kommitter

Kommittéer

 

Styrelsen är uppdelad i fem olika kommittéer:

 

Medlemskommittén

 

Stipendiekommittén

 

Ekonomikommittén

 

Evenemangskommittén

 

Kulturkommittén

 

klicka på respektive kommitté i menyn ovan.