Hem

Tham & Tamm

 

 

Välkommen till Släktföreningens Tham & Tamms hemsida. Informationen på dessa sidor beskriver föreningen och är till för föreningens medlemmar. Här presenterar vi föreningens olika verksamheter, vad de innebär och vilka släktingar som ansvarar för respektive verksamhet.

 

Exempelvis redovisar vi våra stipendier som studerande medlemmar av släkten för ett bra tillskott till studielånen. Vi redovisar också de möjligheter vi har att bevilja tillfälliga understöd till medlemmar som hamnar i ekonomiskt trångomål. Vidare finns en förteckning över allt material som ingår i släktens arkiv på Riddarhuset. Arkivet innehåller många intressanta historiska dokument relaterade till vår släkt

 

Aktuellt

 

 

Stipendier & Bidrag

 

Ansökningstiden för bidrag och stipendier har gått ut. Välkommen att söka igen nästa år.

 

 

 

 

Nästa släktmöte

 

Nästa släktmöte kommer att hållas i november 2017.