Hem

Tham & Tamm

 

 

Välkommen till Släktföreningens Tham & Tamms hemsida. Informationen på dessa sidor beskriver föreningen och är till för föreningens medlemmar. Här presenterar vi föreningens olika verksamheter, vad de innebär och vilka släktingar som ansvarar för respektive verksamhet.

 

Exempelvis redovisar vi våra stipendier som studerande medlemmar av släkten för ett bra tillskott till studielånen. Vi redovisar också de möjligheter vi har att bevilja tillfälliga understöd till medlemmar som hamnar i ekonomiskt trångomål. Vidare finns en förteckning över allt material som ingår i släktens arkiv på Riddarhuset. Arkivet innehåller många intressanta historiska dokument relaterade till vår släkt

 

Aktuellt

 

 

Stipendier & Bidrag

 

Läs noga igenom anvisningarna innan ansökan sänds till Släktföreningen. Avsaknad av obligatoriska bilagor, ofullständigt ifylld eller för sent ingiven ansökan kan leda till avslag.

Ansökan, i original, underskriven och i fullständigt skick ska skickas i ett (1) exemplar med bilagor.

Ansökan ska vara Släktföreningen Tham och Tamm tillhanda senast den 15 oktober 2017. Mer information och ansökningsblankett finns under stipendiekommittén.

 

Vid frågor kontakta stipendiekommittén på stipendier@tham-tamm.se

 

 

Släktmötet 2017

 

Släktmöte med efterföljande släktmiddag ägde rum den 25 november 2017 på Riddarhuset i Stockholm.