Stipendiekommittén

Stipendiekommittén

 

Stipendium delas ut för eftergymnasiala studier i Sverige och utomlands. Ansökningshandlingar finns att ladda ner på denna sida. Ansökan skall vara kommittén tillhanda senast den 15 oktober varje år och gäller för hela läsåret.

 

Beslut om bidrag och stipendier fattas under december. Sökande får därefter meddelande om ansökan beviljats eller avslagits. Beviljade bidrag och stipendier betalas ut i början av nästkommande år.

 

Ekonomiskt understöd/Bidrag delas ut till ekonomiskt behövande med Kronofogdens föreskrifter vad gäller förbehållsbelopp som riktmärke. Understöd utgår för att överbrygga tillfälliga ekonomiska besvärligheter och under ett begränsat antal år.

 

Stipendier och tillfälliga understöd delas ut till den som är född, gift eller adopterad Tham eller Tamm. De kan också delas ut till barn till den som är född Tham eller Tamm. Till släktingar i rakt nedstigande led till Fredrik August Sebastian Tham delas stipendier/bidrag ut ur Maria S Lilliecreutz´ fond. Villkoren innebär att stipendium ur den fonden kan ges till andra än dem som är födda, gifta eller adopterade Tham eller Tamm eller barn till dem som är födda Tham eller Tamm.

 

Innan ni fyller i ansökningsformulären studera checklistan för stipendier alternativt bidrag, där framgår vilka uppgifter och underlag vi behöver för att kunna behandla ansökan. Kom ihåg att bifoga den ifyllda checklistan till ansökan som utgör en del av ansökan. Var noga med att kontrollera att ansökan är komplett ifylld, var särskilt noga med att kontrollera att kontouppgifterna är fullständiga, i Sverige både clearing- och kontonummer och i utlandet både BIC och IBAN-nummer. Får vi felaktiga eller ofullständiga från dig kan vi inte betala ut stipendiet eller understödet/bidraget.

 

Stipendiekommittén består av

 

Sebastian Tham.

Fabian Tamm

 

 

Ansökan om stipendium eller bidrag skickas till:

 

Släktföreningen Tham och Tamm

c/o Fabian Tamm

Polhemsgatan 8

112 36 Stockholm

 

Ladda ned ansökningsblanketterna nedan: