Tidigare ordföranden

Namn

 

Vollrath Henrik Sebastian Tham

 

Gustaf "Gösta" Tamm

 

Henric Sebastian Tamm

 

Claes Fabian Tamm

 

Viking Sebastian H:son Tamm

 

Olof Filip Sebastian Tamm

 

Gustaf Sebastian Tham

 

Karl Edvard Sebastian Tham

 

Claes Per Adolf Tamm

 

Claes Otto Hugo Tamm

 

Casper Michael Sebastian Tamm

 

Carl Vilhelm Alexander Tham

Tidsperiod

 

 

1917-27 + 1933-42

 

1927-1930

 

1930-1933

 

1942-1948

 

1948-1954

 

1954-57 + 1963-1969

 

1957-1963

 

1969-1972

 

1972-1990

 

1990-2004

 

2004-2014

 

2014-

Total tid

 

 

17 år

 

3 år

 

3 år

 

6 år

 

6 år

 

9 år

 

6 år

 

3 år

 

18 år

 

14 år

 

10 år

Vollrath Henrik Sebastian Tham

Henric Sebastian Tamm

Viking Sebastian Henricsson Tamm

Gustaf "Gösta" Tamm

Claes Fabian Tamm

Olof Filip Sebastian Tamm