Arkiv

Arkiv


Tham och Tamms släktarkiv finns i Riddarhusets källare i Stockholm. Det skapades vid 1920-talets slut på iniativ av den då nybildade släktföreningen. Huvuddelen av arkivet bestod då, som nu, av arkivalier från Österby bruks arkiv. Senare på 1930-talet tillkom handlingar av motsvarande slag från Gimo bruksarkiv. I arkivet förvaras också andra dokument som brev, testamenten m.m. och skrifter skrivna av/om släktmedlemmar som donerats till släktföreningen. En översiktlig inventarieförteckning finner du nedan.


Om du vill besöka arkivet kontaktar du Nils Tamm i kulturkommittén.


Översiktlig inventarieförteckning från 2004 finns nedan. Kulturkommittén arbetar med att uppdatera förteckningen vilken kommer att läggas ut under våren.