SLÄKTFÖRENINGENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

SLÄKTFÖRENINGENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig

Släktföreningen Tham & Tamm

Org.nr 802003-4974

c/o Alexander Tham

Johannesgatan 4

111 38 STOCKHOLM

Telefon: 0730 20 32 38

Personuppgifter som lämnas till eller inhämtas av Släktföreningen behandlas av Släktföreningen för medlemsadministration, bedömning och administration av stipendie- och bidragsansökningar och för släkthistoriska ändamål, samt för att Släktföreningen skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Släktföreningen komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till stiftelser under Släktföreningens tillsyn samt till Riddarhuset. I vissa fall kan Släktföreningen också vara skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Skatteverket.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Släktföreningen behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig begäran om det till Släktföreningens postadress ovan. Till samma adress kan du anmäla om du vill rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.