Styrelsen

Styrelsen

 

Styrelsens sammansättning för perioden 2014 - 2017 är:

 

C V Alexander Tham (ordförande)

Vibeke Tham

C Fabian W S Tamm

Claës P S Tamm

C Sebastian Tamm

Henry G W S Tham

P C Nils J Tamm

P W Richard Tham

 

Styrelsen 2014 - 2017

 

 

Bakre raden från vänster: Richard Tham, Sebastian Tamm, Henry Tham och Fabian Tamm

Främre raden: Vibeke Tham, Alexander Tham och Nils Tamm

Saknas på bilden: Claës Tamm